Privacy Policy

Wij respecteren jouw privacy en verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en de regels die van toepassing zijn op elektronische marketing.

 1. Bedrijfsgegevens

Max Albers NL is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in het verband met onze dienstverlening.

Naam bedrijf: Max Albers NL
Website: http://www.maxalbers.nl
Inschrijfnummer KvK: 69623902
BTW-nummer: NL166586195B01

 1. Doeleinde van verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van bestellingen;
 • het uitvoeren van de overeenkomst;
 • het verwerken van betalingen;
 • het onderhouden van een commerciële relatie en marketing (zie voor meer informatie nummers 3, 4 en 5 hieronder);
 • het bieden van (technische) ondersteuning en klantenservice;
 • het doen van marktonderzoek; en
 • het naleven van wettelijke verplichtingen.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

3. E-mailadres

Wij kunnen je, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet hebt aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van jouw gegevens. Bovendien wordt je in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van jouw e-mailadres.
Bij het verzamelen van jouw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming hebt verleend.


4. Postadres

Wij gebruiken jouw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over producten en diensten. Als je dergelijke reclame niet wenst te ontvangen, kan je contact met ons opnemen op onderstaand adres.

 1. Telefoonnummer

Tenzij jij te kennen hebt gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met je opnemen om je te informeren over producten en diensten. Bij ieder gesprek wordt je gewezen op de mogelijkheid je hiertegen te verzetten en je te laten registreren in het bel-me-niet-register.

 1. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

7. Veiligheid verzending en opslag van gegevens

Wij nemen de volgende maatregelen om jouw gegevens tijdens verzending en opslag te beveiligen:

a. Op de pagina waar je persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
c. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzondere, gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
d. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
e. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
f. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

8. Toegang tot uw gegevens en de uitoefening van andere rechten

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, neem dan contact met ons op via onderstaand adres. Je kunt eveneens met het onderstaande adres contact opnemen voor de uitoefening van jouw recht op correctie, afscherming en verzet.

9. Contact

Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen:

a. Op het volgende e-mailadres: info@maxalbers.nl
b. Op het volgende telefoonnummer: 06-51383206
c. Op het volgende adres: Dieseltram 7 6591 TE Gennep

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.