Een frisse leefomgeving zonder vliegjes

Hieronder vindt u onze Marseille anti-fruitvlieges en (af)wasmiddel.

Anti-fruitvliegjes

Fruitvliegen (Drosophilidae) zijn een familie van vliegen met grote diversiteit die voorkomen over de hele wereld. Het bekendste familielid is Drosophila melanogaster vanwege de gunstige eigenschappen voor genetisch onderzoek.

Natuurlijke zeep, was- en afwasmiddel

Zeep wordt gemaakt door plantaardig of dierlijk vet (triglyceriden) te laten reageren met een sterke base, tegenwoordig meestal natriumhydroxide (NaOH) of kaliumhydroxide (KOH), vroeger ook potas, as van verbrande planten, een mengsel van stoffen met een hoog gehalte aan met name kaliumcarbonaat. Dit proces werkt overigens beter als het kalium- (of natrium-) carbonaat eerst met gebluste kalk (calciumhydroxide) tot KOH (of NaOH) wordt omgezet. Het mengsel werd in de juiste verhoudingen als een waterige oplossing door een zeepzieder gekookt tot er geen vrije base en geen onverzeepte vetten meer aanwezig waren, waarna door toevoeging van keukenzout aan het mengsel de zeep onoplosbaar werd gemaakt en deze uitvlokte. De zeepvlokken drijven boven op de onderlaag, waar het grootste deel van de vrijgekomen glycerine in zit. Na een aantal zuiveringsstappen werden beide producten in ruwe, maar vrij zuivere vorm apart gewonnen. Bij moderne fabricageprocessen van toiletzeep laat men ingrediënten in een continuproces onder hoge druk en temperatuur met elkaar reageren. 

Als de grondstoffen (olie, alkali) in zuivere vorm beschikbaar zijn kan men met heel weinig water volstaan om de reactie te laten verlopen; de afgescheiden glycerine blijft dan in het product zitten. Dit is de methode die meestal door moderne hobbyzeepmakers wordt gebruikt, te onderscheiden in een ‘koude’ en een ‘warme’ methode.

Bais: natuurlijke zeep
Shop
Op de webwinkel zijn de Algemene voorwaarden Thuiswinkel van toepassing