Disclaimer

Max Albers NL (Kamer van Koophandel: 69623902), hierna te noemen Max Albers NL, verleent u hierbij toegang tot www.maxalbers.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Max Albers NL behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Max Albers NL spant zich in om de inhoud van www.maxalbers.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op www.maxalbers.nl aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Max Albers NL.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.maxalbers.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Max Albers NL. Voor op www.maxalbers.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Max Albers NL nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze producten liggen bij Max Albers NL.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze producten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Max Albers NL, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke producten anders aangegeven is.